Jídelníček a pitný režim v MŠ

 

Jaký je správný jídelníček a pitný režim v mateřské škole? Lze ovlivnit složení jídelníčku, vč. solení?

(autor: Společnost pro výživu Praha)

Správný jídelní lístek v mateřské škole má být vyvážený a nutričně hodnotný. Lze říci, že se v zásadě nijak významně se neliší od jídelníčku dospělých, ovšem samozřejmě těch, kteří dbají na zdravý životní styl. Rozumí se tím, že se neliší skladba jídelního lístku, liší se však způsob přípravy.

Jídla podávaná dětem v MŠ by neměla být příliš kořeněná (používáme sůl, bylinky, základní a ne ostré koření), celkově by připravené jídlo mělo být jemné chuti.

·                    nepodáváme uzeniny ani uzené maso, pouze velmi výjimečně

·                    smažený pokrm maximálně 1x za měsíc

·                    zařazujeme pokud možno všechny druhy potravin, aby si děti nejen zvykaly na různé chuti, ale aby bylo dosaženo také pestrosti v podávané stravě

Jídelníček se odvíjí od spotřebního koše daného vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění, který stanoví množství některých surovin na dítě a den a školní jídelny jsou povinny jej dodržovat.

Závěr:

Ovlivnit složení jídelníčku lze tedy v souladu s výše uvedeným předpisem, v otázce solení je jednoznačně trend – solit co nejméně. Považuji však za nutné podotknout, že mluvit do skladby jídelníčku by měla hlavně erudovaná vedoucí školní jídelny a případně odborně vzdělaný zákonný zástupce dítěte či pedagog. Nelze se přizpůsobovat různým alternativním způsobům stravování, na které jsou třeba zvyklí v některých rodinách a rovněž nelze podléhat častým fámám o různých potravinách, které probíhají medii. Rovněž osobní a mnohdy neobjektivní názory by se neměly promítat do požadavků na sestavu jídelníčku dětí v MŠ.

Pitný režim v MŠ je nedílnou součástí školního stravování. Děti mají mít po celý den k dispozici nápoje - čistou vodu (preferujeme!!), bylinkové či ovocné neslazené nebo  mírně slazené čaje, džusy a ovocné šťávy. Nápoje by měly být dětem volně a lehce přístupné.

 

 

Jaké normy platí pro stravování v mateřské škole a na základní škole? Jak se používá spotřební koš?

Není to tak, že by platily jedny normy a další ne.

Z prováděcí vyhlášky o školním stravování platí povinnost pro školní jídelny dodržovat obsah tzv. spotřebního koše. Spotřební koš je odvozen z denních doporučených dávek živin, jinými slovy je to průměrná spotřeba potravin a je vypočten ze základního sortimentu potravin tak, aby bylo zajištěno dosažení příslušných výživových norem. Tento spotřební koš uvádí závazně kolik potravin z jednotlivých skupin musí dítě za den prostřednictvím školního stravování dostat. Plnění spotřebního koše se hodnotí v měsíčním průměru s tolerancí + - 25% s výjimkou tuků a cukrů, kde množství volných tuků  a cukrů představuje horní hranici, kterou lze snížit.

Neplatí, že všechny ukazatele musí být plněny na 100%. Vzhledem k současnému nastavení spotřebního koše je vhodné plnit ukazatel maso blíže k nižší hranici tedy 75% a ukazatele zelenina, luštěniny plnit výše.

Ve školním stravování by se mělo vařit dle Receptur pro školní stravování.

Dále lze využít vhodné recepty např. na luštěninové pokrmy, s cizrnou, bezmasé pokrmy apod. a upravit je do receptur.

Celkový jídelníček tedy sestavit tak, aby byl splněn spotřební koš.

Jako praktická pomůcka plnění spotřebního koše vznikla tzv. Doporučená pestrost. Je vypočtena odpovídajícím programem tak, aby byly splněny nutriční hodnoty doporučených dávek živin a tím také spotřebního koše. 

Se Spotřebním košem je třeba pracovat dle metodiky, neboť práce s ním má svá pravidla a nelze ho plnit "jak se nám líbí".