Školní stravování slaví 50. let

 

V roce 2013 školní stravování oslavilo dvě významná výročí a oslavy ve školách probíhají až do konce školního roku 2013-14.

Od roku 1953 uběhlo 60 let, kdy se u nás začalo masivně budovat školní stravování. A od roku 1963 je to rovných 50 let, co vyšla první směrnice o školním stravování, která dala tomuto systému řád, z něhož postupně vznikl systém, který u nás funguje dodnes. 

Školní stravování se začalo rozvíjet po 2. světové válce. Snahou bylo zlepšit zdraví dětí po válečném strádání. I stoupající zaměstnanost žen v těchto letech vyvolávala potřebu zajištění péče o jejich děti, včetně stravování. Tak začaly vznikat první školní jídelny, zřizované spontánně z popudu obcí a škol. Od roku 1953 se u nás začalo masivně budovat školní stravování. Systém se propracovával, až nakonec v roce 1963 vyšla směrnice pro školní stravování, která řešila nejen organizační záležitosti, ale i výživové normy. V tomto roce byly stanoveny pevné základy systému školního stravování. Cílem začínalo být nejen nasycení dětí, ale také je začít stravovat vhodně, aby dostávaly všechny živiny ve správném poměru důležitém ke zdravému vývoji a růstu. 

Takto vyrovnaný a dlouholetý systém je skutečně ojedinělý nejen v Evropě, ale i ve světě. Jsou státy, kde školní stravování založili už před námi, ale na rozdíl o nás jim nevydrželo. Nyní tyto státy budují zaniklé systémy, aby poskytovaly dětem zdravou stravu.

Škola je prostředím, ve kterém děti tráví poměrně dlouhou dobu, a které se podílí na utváření postojů, ovlivňujících mimo jiné i stravovací návyky a vztah k pohybové aktivitě, která významně působí na jejich tělesnou hmotnost. Škola se tak stává ideálním místem, které může ovlivnit zdraví dítěte pro celý život. 

Školní stravování plní několik funkcí:

klasickou sytící – je průzkumy dokázáno, že oběd ve školní jídelně je často jediným teplým jídelm dětí za den

zdravotně výživovou – strava ve školní jídelně musí dodržovat přísná kritéria na plnění doporučených denních dávek i hygienické předpisy

výchovnou – pestrá, zdravá, věku odpovídající strava podle denních doporučených dávek je praktickým dennodenním příkladem pro výchovu ke zdravému životnímu stylu, základy stolování ve společnosti 

Podíl školních jídelen na výchově dětí ke zdravému životnímu stylu je v poslední době velmi diskutovaným tématem, jehož výsledkem je potvrzení nezastupitelnosti této instituce ve stravovacích zvyklostech našich dětí. V současné době je na školní jídelny čím dál častěji vznášen požadavek, aby připravily pro děti jídlo zdravé, chutné a naučily je zároveň pokrm sníst. Požaduje se po nich, aby místo rodičů vedly děti ke správným stravovacím návykům, a je jim kladeno za vinu, že malí strávníci jsou vybíraví a to, co je jejich zdraví prospěšné konzumují s nechutí. Přitom je to právě rodinné prostředí, které přivádí do škol nastupující mladou generaci, jež je v oblasti výživy někdy až žalostně nevědomá. 

 

Zdroj: Výživa a potraviny 1/2014