Stravovací čip

 

Jídelna využívá moderní elektronický systém pro výdej stravy pomocí stravovacích čipů. 

 

  • Čip k odběru stravy je povinen si každý řádně přihlášený strávník zakoupit oproti vratné záloze ve výši 120,- Kč v kanceláři vedoucí školní jídelny. 

 

  • Čipy jsou nepřenosné! Není možné, aby si děti mezi sebou čipy měnily nebo půjčovaly. Kontrolujte, zda Vaše dítě, které se stravuje, pravidelně nosí čip s sebou! 

 

  • Nebude-li mít strávník čip 5x po sobě, bude jeho čip považován za ztracený, tudíž si musí koupit nový. Pokud si nový nekoupí, bude mu odhlášeno stravné do doby, než si nový čip zakoupí.

 

  • V případě poškození či ztráty čipu je nutné zakoupit nový. Ztrátu čipu je strávník ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit v kanceláři. 

 

  • Po ukončení stravování v naší školní jídelně (ukončení školní docházky, stěhování ...) je možné nepoškozený a funkční čip odevzdat a školní jídelna Vám vrátí zálohovou částku 120,- Kč.